Pravilnik kreativnog natječaja – Pago Love

U nastavku možete pronaći pravilnik kreativnog natječaja “Pago Love” koji se odvija na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Pravila kreativnog natječaja – Pago Love Organizator kreativnog natječaja „Pago Love“ je PAGO Croatia d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 24628814304 (dalje: Organizator). Natječaj se organizira u cilju promocije brenda Pago među pratiteljima na društvenim […]

Pravilnik kreativnog natječaja – Pago Love Read More »